کمترین: 
1279.66
بیشترین: 
1286.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1282.49
زمان: 
2/10 17:30
قیمت اونس طلا امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 1282.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 01:30","price":1279.66},{"date":"1398/02/10 02:00","price":1279.67},{"date":"1398/02/10 02:30","price":1279.82},{"date":"1398/02/10 04:30","price":1280.46},{"date":"1398/02/10 07:30","price":1282.20},{"date":"1398/02/10 10:30","price":1283.94},{"date":"1398/02/10 11:00","price":1284.12},{"date":"1398/02/10 11:30","price":1282.52},{"date":"1398/02/10 12:00","price":1283.57},{"date":"1398/02/10 12:30","price":1283.72},{"date":"1398/02/10 13:00","price":1283.35},{"date":"1398/02/10 13:30","price":1284.11},{"date":"1398/02/10 14:00","price":1284.41},{"date":"1398/02/10 14:30","price":1284.81},{"date":"1398/02/10 15:00","price":1285.14},{"date":"1398/02/10 15:30","price":1285.08},{"date":"1398/02/10 16:00","price":1284.84},{"date":"1398/02/10 16:30","price":1286.08},{"date":"1398/02/10 17:30","price":1282.49}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398