کمترین: 
156.35
بیشترین: 
160.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159.99
زمان: 
2/10 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 159.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 01:30","price":156.98},{"date":"1398/02/10 02:00","price":156.35},{"date":"1398/02/10 04:30","price":156.46},{"date":"1398/02/10 05:00","price":156.86},{"date":"1398/02/10 07:30","price":159},{"date":"1398/02/10 08:00","price":158.53},{"date":"1398/02/10 10:30","price":158.64},{"date":"1398/02/10 11:00","price":158.55},{"date":"1398/02/10 13:30","price":158.98},{"date":"1398/02/10 14:00","price":159.49},{"date":"1398/02/10 15:30","price":160.3},{"date":"1398/02/10 16:00","price":160.39},{"date":"1398/02/10 17:30","price":160},{"date":"1398/02/10 18:00","price":159.87},{"date":"1398/02/10 19:30","price":159.89},{"date":"1398/02/10 20:00","price":159.29},{"date":"1398/02/10 22:30","price":159.81},{"date":"1398/02/10 23:00","price":159.99}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399