کمترین: 
5442.2
بیشترین: 
5583.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5566.8
زمان: 
2/10 23:00
قیمت بیت کوین امروز 10 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 اردیبهشت 1398 , 5566.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/10 01:30","price":5460.3},{"date":"1398/02/10 02:00","price":5464.4},{"date":"1398/02/10 04:30","price":5442.2},{"date":"1398/02/10 05:00","price":5486.6},{"date":"1398/02/10 07:30","price":5485.2},{"date":"1398/02/10 08:00","price":5496},{"date":"1398/02/10 10:30","price":5454.9},{"date":"1398/02/10 11:00","price":5457.5},{"date":"1398/02/10 13:30","price":5479.1},{"date":"1398/02/10 14:00","price":5483.1},{"date":"1398/02/10 15:30","price":5494.9},{"date":"1398/02/10 16:00","price":5508},{"date":"1398/02/10 17:30","price":5511.9},{"date":"1398/02/10 18:00","price":5523.2},{"date":"1398/02/10 19:30","price":5583.5},{"date":"1398/02/10 20:00","price":5575.9},{"date":"1398/02/10 22:30","price":5575.2},{"date":"1398/02/10 23:00","price":5566.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398