کمترین: 
72.38
بیشترین: 
72.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.38
زمان: 
2/9 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 72.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 17:32","price":72.38}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400