کمترین: 
3457
بیشترین: 
3476
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3475
زمان: 
2/9 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 3475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":3476},{"date":"1398/02/09 13:00","price":3461},{"date":"1398/02/09 14:00","price":3457},{"date":"1398/02/09 15:00","price":3475},{"date":"1398/02/09 17:00","price":3469},{"date":"1398/02/09 18:00","price":3475},{"date":"1398/02/09 19:00","price":3474},{"date":"1398/02/09 20:00","price":3475}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399