کمترین: 
1822
بیشترین: 
1831
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1831
زمان: 
2/9 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":1831},{"date":"1398/02/09 13:00","price":1823},{"date":"1398/02/09 14:00","price":1822},{"date":"1398/02/09 15:00","price":1831},{"date":"1398/02/09 17:00","price":1828},{"date":"1398/02/09 18:00","price":1831},{"date":"1398/02/09 19:00","price":1830},{"date":"1398/02/09 20:00","price":1831}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399