کمترین: 
10497
بیشترین: 
10552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10540
زمان: 
2/9 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 10540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":10552},{"date":"1398/02/09 13:00","price":10502},{"date":"1398/02/09 14:00","price":10497},{"date":"1398/02/09 15:00","price":10548},{"date":"1398/02/09 16:00","price":10546},{"date":"1398/02/09 17:00","price":10523},{"date":"1398/02/09 18:00","price":10546},{"date":"1398/02/09 19:00","price":10534},{"date":"1398/02/09 20:00","price":10540}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399