کمترین: 
100
بیشترین: 
101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
101
زمان: 
2/9 18:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":101},{"date":"1398/02/09 13:00","price":100},{"date":"1398/02/09 15:00","price":101},{"date":"1398/02/09 17:00","price":100},{"date":"1398/02/09 18:00","price":101}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400