کمترین: 
1647
بیشترین: 
1656
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1653
زمان: 
2/9 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1653 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":1656},{"date":"1398/02/09 13:00","price":1648},{"date":"1398/02/09 14:00","price":1647},{"date":"1398/02/09 15:00","price":1654},{"date":"1398/02/09 17:00","price":1650},{"date":"1398/02/09 18:00","price":1653},{"date":"1398/02/09 19:00","price":1651},{"date":"1398/02/09 20:00","price":1653}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398