کمترین: 
2137
بیشترین: 
2147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2147
زمان: 
2/9 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 2147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":2147},{"date":"1398/02/09 13:00","price":2137},{"date":"1398/02/09 15:00","price":2147},{"date":"1398/02/09 16:00","price":2145},{"date":"1398/02/09 17:00","price":2142},{"date":"1398/02/09 18:00","price":2145},{"date":"1398/02/09 20:00","price":2147}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399