کمترین: 
221
بیشترین: 
223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
223
زمان: 
2/9 18:00
قیمت روبل روسیه امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":223},{"date":"1398/02/09 13:00","price":222},{"date":"1398/02/09 14:00","price":221},{"date":"1398/02/09 15:00","price":223},{"date":"1398/02/09 17:00","price":222},{"date":"1398/02/09 18:00","price":223}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399