کمترین: 
1504
بیشترین: 
1512
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1509
زمان: 
2/9 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1509 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":1512},{"date":"1398/02/09 13:00","price":1504},{"date":"1398/02/09 15:00","price":1511},{"date":"1398/02/09 17:00","price":1507},{"date":"1398/02/09 18:00","price":1511},{"date":"1398/02/09 19:00","price":1507},{"date":"1398/02/09 20:00","price":1509}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400