کمترین: 
2723000
بیشترین: 
2753000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2723000
زمان: 
2/9 19:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 2723000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":2753000},{"date":"1398/02/09 18:00","price":2733000},{"date":"1398/02/09 19:00","price":2723000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398