کمترین: 
186
بیشترین: 
187
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
187
زمان: 
2/9 15:00
قیمت افغانی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 187 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":187},{"date":"1398/02/09 13:00","price":186},{"date":"1398/02/09 15:00","price":187}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1399