کمترین: 
14020
بیشترین: 
14091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14073
زمان: 
2/9 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 14073 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":14091},{"date":"1398/02/09 13:00","price":14020},{"date":"1398/02/09 14:00","price":14025},{"date":"1398/02/09 15:00","price":14091},{"date":"1398/02/09 16:00","price":14081},{"date":"1398/02/09 17:00","price":14052},{"date":"1398/02/09 18:00","price":14069},{"date":"1398/02/09 19:00","price":14063},{"date":"1398/02/09 20:00","price":14073}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399