کمترین: 
9528
بیشترین: 
9583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9565
زمان: 
2/9 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 9565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":9583},{"date":"1398/02/09 13:00","price":9528},{"date":"1398/02/09 14:00","price":9530},{"date":"1398/02/09 15:00","price":9575},{"date":"1398/02/09 17:00","price":9559},{"date":"1398/02/09 18:00","price":9577},{"date":"1398/02/09 19:00","price":9561},{"date":"1398/02/09 20:00","price":9565}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399