کمترین: 
438700
بیشترین: 
441500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
438700
زمان: 
2/9 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 438700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":441200},{"date":"1398/02/09 13:00","price":441500},{"date":"1398/02/09 15:00","price":440300},{"date":"1398/02/09 16:00","price":440500},{"date":"1398/02/09 17:00","price":439900},{"date":"1398/02/09 19:00","price":440100},{"date":"1398/02/09 20:00","price":438700}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399