کمترین: 
10075
بیشترین: 
10134
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10117
زمان: 
2/9 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 10117 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":10134},{"date":"1398/02/09 13:00","price":10080},{"date":"1398/02/09 14:00","price":10075},{"date":"1398/02/09 15:00","price":10127},{"date":"1398/02/09 16:00","price":10130},{"date":"1398/02/09 17:00","price":10107},{"date":"1398/02/09 18:00","price":10128},{"date":"1398/02/09 19:00","price":10112},{"date":"1398/02/09 20:00","price":10117}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398