کمترین: 
10609
بیشترین: 
10669
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10662
زمان: 
2/9 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 10662 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":10669},{"date":"1398/02/09 13:00","price":10616},{"date":"1398/02/09 14:00","price":10609},{"date":"1398/02/09 15:00","price":10666},{"date":"1398/02/09 16:00","price":10661},{"date":"1398/02/09 17:00","price":10640},{"date":"1398/02/09 18:00","price":10667},{"date":"1398/02/09 19:00","price":10656},{"date":"1398/02/09 20:00","price":10662}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399