کمترین: 
12801
بیشترین: 
12867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12833
زمان: 
2/9 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 12833 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":12850},{"date":"1398/02/09 13:00","price":12801},{"date":"1398/02/09 14:00","price":12822},{"date":"1398/02/09 15:00","price":12860},{"date":"1398/02/09 16:00","price":12851},{"date":"1398/02/09 17:00","price":12867},{"date":"1398/02/09 18:00","price":12852},{"date":"1398/02/09 19:00","price":12834},{"date":"1398/02/09 20:00","price":12833}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399