کمترین: 
2123
بیشترین: 
2134
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2132
زمان: 
2/9 19:00
قیمت یوان چین امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 2132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":2134},{"date":"1398/02/09 13:00","price":2123},{"date":"1398/02/09 15:00","price":2134},{"date":"1398/02/09 17:00","price":2130},{"date":"1398/02/09 18:00","price":2133},{"date":"1398/02/09 19:00","price":2132}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398