کمترین: 
2406
بیشترین: 
2425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2415
زمان: 
2/9 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 2415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":2418},{"date":"1398/02/09 13:00","price":2406},{"date":"1398/02/09 15:00","price":2421},{"date":"1398/02/09 17:00","price":2414},{"date":"1398/02/09 18:00","price":2425},{"date":"1398/02/09 19:00","price":2414},{"date":"1398/02/09 20:00","price":2415}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399