کمترین: 
1911000
بیشترین: 
1923300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1916200
زمان: 
2/9 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1916200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":1923300},{"date":"1398/02/09 13:00","price":1911000},{"date":"1398/02/09 14:00","price":1912600},{"date":"1398/02/09 15:00","price":1919400},{"date":"1398/02/09 16:00","price":1919300},{"date":"1398/02/09 17:00","price":1919200},{"date":"1398/02/09 18:00","price":1917700},{"date":"1398/02/09 19:00","price":1914900},{"date":"1398/02/09 20:00","price":1916200}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398