کمترین: 
1912400
بیشترین: 
1924600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1917500
زمان: 
2/9 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1917500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":1924600},{"date":"1398/02/09 13:00","price":1912400},{"date":"1398/02/09 14:00","price":1913900},{"date":"1398/02/09 15:00","price":1920700},{"date":"1398/02/09 17:00","price":1920600},{"date":"1398/02/09 18:00","price":1919100},{"date":"1398/02/09 19:00","price":1916300},{"date":"1398/02/09 20:00","price":1917500}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398