کمترین: 
1729000
بیشترین: 
1799000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1729000
زمان: 
2/9 19:00
قیمت ربع سکه امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت ربع سکهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1729000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":1799000},{"date":"1398/02/09 17:00","price":1769000},{"date":"1398/02/09 18:00","price":1739000},{"date":"1398/02/09 19:00","price":1729000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399