کمترین: 
2718000
بیشترین: 
2748000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2718000
زمان: 
2/9 19:00
قیمت نیم سکه امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 2718000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":2748000},{"date":"1398/02/09 18:00","price":2728000},{"date":"1398/02/09 19:00","price":2718000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399