کمترین: 
592900
بیشترین: 
596600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
592900
زمان: 
2/9 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 592900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":596200},{"date":"1398/02/09 13:00","price":596600},{"date":"1398/02/09 15:00","price":595000},{"date":"1398/02/09 16:00","price":595300},{"date":"1398/02/09 17:00","price":594400},{"date":"1398/02/09 19:00","price":594700},{"date":"1398/02/09 20:00","price":592900}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399