کمترین: 
444600
بیشترین: 
447400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
444600
زمان: 
2/9 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 444600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":447200},{"date":"1398/02/09 13:00","price":447400},{"date":"1398/02/09 15:00","price":446300},{"date":"1398/02/09 16:00","price":446500},{"date":"1398/02/09 17:00","price":445800},{"date":"1398/02/09 19:00","price":446000},{"date":"1398/02/09 20:00","price":444600}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399