کمترین: 
4697000
بیشترین: 
4777000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4697000
زمان: 
2/9 19:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 4697000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":4777000},{"date":"1398/02/09 17:00","price":4747000},{"date":"1398/02/09 18:00","price":4737000},{"date":"1398/02/09 19:00","price":4697000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399