کمترین: 
4970000
بیشترین: 
5000000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4970000
زمان: 
2/9 15:46
قیمت سکه در بازار تهران امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 4970000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 11:14","price":5000000},{"date":"1398/02/09 15:46","price":4970000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398