کمترین: 
3920
بیشترین: 
3930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3920
زمان: 
2/9 15:46
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 3920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:18","price":3930},{"date":"1398/02/09 15:46","price":3920}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398