کمترین: 
14100
بیشترین: 
14200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14100
زمان: 
2/9 15:46
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 14100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:15","price":14200},{"date":"1398/02/09 15:46","price":14100}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398