کمترین: 
211338
بیشترین: 
214867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
214867.0
زمان: 
2/9 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 214867.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:10","price":211338.0},{"date":"1398/02/09 11:10","price":212992.0},{"date":"1398/02/09 13:10","price":214867.0}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400