کمترین: 
13161.3
بیشترین: 
13161.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13161.3
زمان: 
2/9 10:00
قیمت بات تایلند امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 13161.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":13161.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399