کمترین: 
1016.3
بیشترین: 
1016.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1016.3
زمان: 
2/9 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1016.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":1016.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398