کمترین: 
3086
بیشترین: 
3086
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3086
زمان: 
2/9 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 3086 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":3086}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399