کمترین: 
352.3
بیشترین: 
352.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.3
زمان: 
2/9 10:00
قیمت دینار عراق امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 352.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":352.3}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399