کمترین: 
13797.1
بیشترین: 
13797.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13797.1
زمان: 
2/9 10:00
قیمت دینار کویت امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 13797.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":13797.1}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399