کمترین: 
483.9
بیشترین: 
483.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
483.9
زمان: 
2/9 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 483.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":483.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398