کمترین: 
4121.7
بیشترین: 
4121.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4121.7
زمان: 
2/9 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 4121.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":4121.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399