کمترین: 
3121.5
بیشترین: 
3121.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3121.5
زمان: 
2/9 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 3121.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":3121.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398