کمترین: 
3762.5
بیشترین: 
3762.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3762.5
زمان: 
2/9 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 3762.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":3762.5}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399