کمترین: 
624
بیشترین: 
624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624
زمان: 
2/9 10:00
قیمت یوان چین امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":624}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398