کمترین: 
705.4
بیشترین: 
705.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
705.4
زمان: 
2/9 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 705.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":705.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399