کمترین: 
4685.9
بیشترین: 
4685.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4685.9
زمان: 
2/9 10:00
قیمت یورو امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 4685.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":4685.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399