کمترین: 
156.43
بیشترین: 
160.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157.3
زمان: 
2/9 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 157.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 01:30","price":159.71},{"date":"1398/02/09 02:00","price":160.43},{"date":"1398/02/09 04:30","price":159.64},{"date":"1398/02/09 05:00","price":159.81},{"date":"1398/02/09 07:30","price":158.97},{"date":"1398/02/09 08:00","price":159.59},{"date":"1398/02/09 10:30","price":160.5},{"date":"1398/02/09 11:00","price":160.46},{"date":"1398/02/09 13:30","price":159.95},{"date":"1398/02/09 14:00","price":159.2},{"date":"1398/02/09 16:30","price":156.99},{"date":"1398/02/09 17:00","price":157.2},{"date":"1398/02/09 19:30","price":156.43},{"date":"1398/02/09 20:00","price":156.9},{"date":"1398/02/09 22:30","price":157.79},{"date":"1398/02/09 23:00","price":157.3}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399