کمترین: 
5399.5
بیشترین: 
5508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5441.1
زمان: 
2/9 23:00
قیمت بیت کوین امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 5441.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 01:30","price":5467.4},{"date":"1398/02/09 02:00","price":5464.9},{"date":"1398/02/09 04:30","price":5485},{"date":"1398/02/09 05:00","price":5468.9},{"date":"1398/02/09 07:30","price":5493.9},{"date":"1398/02/09 08:00","price":5507.1},{"date":"1398/02/09 11:00","price":5508},{"date":"1398/02/09 13:30","price":5507.7},{"date":"1398/02/09 14:00","price":5507.1},{"date":"1398/02/09 16:30","price":5461},{"date":"1398/02/09 17:00","price":5463.4},{"date":"1398/02/09 19:30","price":5399.5},{"date":"1398/02/09 20:00","price":5416.9},{"date":"1398/02/09 22:30","price":5442.1},{"date":"1398/02/09 23:00","price":5441.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398