کمترین: 
2760000
بیشترین: 
2760000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2760000
زمان: 
2/8 19:00
قیمت نیم سکه امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 2760000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 19:00","price":2760000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399