کمترین: 
4800000
بیشترین: 
4800000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4800000
زمان: 
2/8 19:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 4800000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 19:00","price":4800000}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399