کمترین: 
2.0463
بیشترین: 
2.0463
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0463
زمان: 
2/8 17:08
قیمت بنزین امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 2.0463 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 17:08","price":2.0463}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398